แจ้งเลื่อนเวลา เปิด-ปิด สาขา Aeon Sriracha Shopping Center
จากเวลา 11:00-21:00 เป็น 10:00-20:00
ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด ชลบุรี ได้มีประกาศ ขอความร่วมมือประชาชน งดออกนอกเคหะสถาน
เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ให้กระจายเป็นวงกว้าง ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
และเพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการ
จึงขอปรับเปลี่ยนเวลา การเปิดปิด เป็นเวลา 10:00-20:00
“ตั้งแต่วันพุธ 13 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางร้านต้องขออนุญาตเลื่อนเวลาเปิดปิด
ทางร้านต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ในการให้บริการลูกค้า
ทางร้านขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและ
ความร่วมมือของทุกท่าน
Tackle Berry Thailand