แจ้งเปลี่ยนเวลา เปิด-ปิด สาขา Aeon Sriracha Shopping Center

จากเวลา 11:00-21:00 เป็น 10:00-20:00